Show page

I am Sick of ■■.

BanG Dream! Doujin
Hanabusa Satoshi
Yune Projekt
Nội dung:

Doujin về chị em Doublemint nhưng bạn #Jang trans bộ này không biết nên để mô tả như thế nào <(")

» Oneshot

Mẩu truyện nhỏ của Misaki và Kokoro

BanG Dream! Doujin
Tatakai no Kiseki, Bowwow
Yune Projekt
Nội dung:

Nguyên 1 cục đường của cặp Misaki và Kokoro Note: Được ghép lại từ 2 mẩu truyện của 2 tác giả.

» Đây là đường

You Mustn't Lose

BanG Dream! Doujin
Bowwow
Yune Projekt
Nội dung:

Sayo tưởng chừng như lạnh lùng vô cảm nhưng thực chất lại rất yêu thương Hina

» Oneshot

The Promise Continues

BanG Dream! Doujin
Akni
Yune Projekt
Nội dung:

Cục không cho cưới tôi đập xây lại cục mới để 2 người đến với nhau

» Oneshot

Hajimari no Aria

BanG Dream! Doujin
Shobocon
Random Otter
Nội dung:

Lần đầu Ako và Rinko gặp nhau. Tình yêu-- à nhầm, tình bạn qua mạng rất healthy và balance.

» ONESHOT