Still Sick
Đang tiến hành

Lượt xem: 8440 lượt xem

Tác giả: Akashi

Năm ra mắt: 2020

Nhóm dịch: ZenMa

Comedy Drama Adult Life Yuri Glasses Office Lady Co-worker Mangaka

Tóm tắt nội dung:

Shimizu Makoto làm trong một công ty công nghiệp với mức lương cao, cô vẽ truyện yuri để bán vào mỗi thêm

người đã theo dõi

Bình luận

Cùng tác giả


Cùng nhóm dịch