Ngày tôi quyết định tiến công
Đã xong

Tên khác: The Day I Tried to Go on the Offensive

Lượt xem: 3265 lượt xem

Tác giả: Tamasaki Tama

Năm ra mắt: 2021

Nhóm dịch: Knights of Yuri

Adult Life Yuri Reversal Office Lady Oneshot

Tóm tắt nội dung:

. thêm

người đã theo dõi

Danh sách chương

Bình luận

Cùng tác giả


Cùng nhóm dịch