Miss Angel and Miss Devil
Đang tiến hành

Tên khác: Nàng thiên thần và Nàng ác quỷ

Lượt xem: 243720 lượt xem

Tác giả: MAEU Malgeum

Năm ra mắt: 2020

Nhóm dịch: Leaf Yuri

Comedy Fantasy Supernatural Manhwa Full Color Yuri Age Gap

Tóm tắt nội dung:

Câu chuyện xoay quanh bốn nhân vật chính là Shan, Hari, Hiskaya, và Haki... Shan và His là các Elyos thêm

người đã theo dõi

Danh sách chương

Chap 063: Đã tìm được cậu (9) 9 ngày trước Chap 062: Đã tìm được cậu! (8) 16 ngày trước Chap 061: Đã tìm được cậu! (7) 21 ngày trước Chap 060: Đã tìm được cậu! (6) 24/1/2021 Chap 059: Đã tìm được cậu! (5) 22/1/2021 Chap 058: Đã tìm được cậu! (4) 21/1/2021 Chap 057: Đã tìm được cậu! (3) 20/1/2021 Chap 056: Đã tìm được cậu! (2) 20/1/2021 Chap 055: Đã tìm được cậu! (1) 18/1/2021 Chap 054: Một ngày cùng Dalian 17/1/2021 Chap 053: Được ngắm em cười (10) 16/1/2021 Chap 052: Được ngắm em cười (9) 13/1/2021 Chap 051: Được ngắm em cười (8) 12/1/2021 Chap 050: Được ngắm em cười (7) 11/1/2021 Chap 049: Được ngắm em cười (6) 10/1/2021 Chap 048: Được ngắm em cười (5) 10/1/2021 Chap 047: Được ngắm em cười (4) 9/1/2021 Chap 046: Được ngắm em cười (3) 9/1/2021 Chap 045: Được ngắm em cười (2) 8/1/2021 Chap 044: Được ngắm em cười (1) 8/1/2021 Chap 043: Tràn đầy (5) 7/1/2021 Chap 042: Tràn đầy (4) 6/1/2021 Chap 041: Tràn đầy (3) 4/1/2021 Chap 040: Tràn đầy (2) 4/1/2021 Chap 039: Tràn đầy (1) 4/1/2021 Chap 038: Nụ hôn tinh nghịch (Ex2) 4/1/2021 Chap 037: Nụ hôn tinh nghịch (Ex1) 4/1/2021 Chap 036: Nụ hôn tinh nghịch (11) 1/1/2021 Chap 035: Nụ hôn tinh nghịch (10) 1/1/2021 Chap 034: Nụ hôn tinh nghịch (9) 1/1/2021 Chap 033: Nụ hôn tinh nghịch (8) 1/1/2021 Chap 032: Nụ hôn tinh nghịch (7) 31/12/2020 Chap 031: Nụ hôn tinh nghịch (6) 31/12/2020 Chap 030: Nụ hôn tinh nghịch (5) 30/12/2020 Chap 029: Nụ hôn tinh nghịch (4) 30/12/2020 Chap 028: Nụ hôn tinh nghịch (3) 29/12/2020 Chap 027: Nụ hôn tinh nghịch (2) 29/12/2020 Chap 026: Nụ hôn tinh nghịch (1) 28/12/2020 Chap 025: Người yêu của cô ấy (5) 27/12/2020 Chap 024: Người yêu của cô ấy (4) 27/12/2020 Chap 023: Người yêu của cô ấy (3) 26/12/2020 Chap 022: Người yêu của cô ấy (2) 25/12/2020 Chap 021: Người yêu của cô ấy (1) 25/12/2020 Chap 020: Tình yêu trong tim tôi (7) 22/12/2020 Chap 019: Tình yêu trong tim tôi (6) 22/12/2020 Chap 018: Tình yêu trong tim tôi (5) 22/12/2020 Chap 017: Tình yêu trong tim tôi (4) 22/12/2020 Chap 016: Tình yêu trong tim tôi (3) 21/12/2020 Chap 015: Tình yêu trong tim tôi (2) 21/12/2020 Chap 014: Tình yêu trong tim tôi (1) 20/12/2020 Chap 013: Lần đầu gặp mặt (5) 19/12/2020 Chap 012: Lần đầu gặp mặt (4) 18/12/2020 Chap 011: Lần đầu gặp mặt (3) 17/12/2020 Chap 010: Lần đầu gặp mặt (2) 17/12/2020 Chap 009: Lần đầu gặp mặt (1) 16/12/2020 Chap 008: Lý do đơn giản (2) 16/12/2020 Chap 007: Lý do đơn giản (1) 16/12/2020 Chap 006: Hari và Shan 25/12/2020 Chap 6 12/8/2020 Chap 5 29/7/2020 Chap 4 25/7/2020 Chap 3 23/7/2020 Chap 002: Haki và Hiskaya 22/7/2020 Chap 001: Giới thiệu 21/7/2020 Chap 000.17 Extra 5 5/11/2020 Chap 000.16 Extra 4 11/12/2020 Chap 000.15 Extra 3 11/12/2020 Chap 000.14 Extra 3 11/12/2020 Chap 000.13 Extra 3 13/12/2020 Chap 000.12 Extra 2: Shan và Hari lãng mạn học đường 25/12/2020 Chap 000.11 Extra 1: Cá Tháng Tư 25/12/2020 Chap 000.6: Giới thiệu (2) 25/12/2020

Bình luận

Cùng tác giả


Cùng nhóm dịch