Mage And Demon Queen
Đang tiến hành

Tên khác: Pháp sư và nữ chúa quỷ

Lượt xem: 313230 lượt xem

Tác giả: Color-LES

Năm ra mắt: 2017

Nhóm dịch: Knights of Yuri

Comedy Fantasy Full Color Yuri

Tóm tắt nội dung:

Tất cả những người phiêu lưu đều muốn lấy được đầu của nữ chúa quỷ. Tất cả, trừ một người... thêm

người đã theo dõi

Danh sách chương

S2 Chap 44 6 ngày trước S2 Chap 43 13 ngày trước S2 Chap 42 27 ngày trước S2 Chap 41 34 ngày trước S2 Chap 40 41 ngày trước S2 Chap 39 48 ngày trước S2 Chap 38 55 ngày trước S2 Chap 37 69 ngày trước S2 Chap 36 76 ngày trước S2 Chap 35 83 ngày trước S2 Chap 34 90 ngày trước S2 Chap 33 97 ngày trước S2 Chap 32 104 ngày trước Mùa 2 - Chap 31 111 ngày trước Mùa 2 - Chap 30 118 ngày trước Mùa 2 - Chap 29 125 ngày trước Mùa 2 - Chap 28 132 ngày trước Mùa 2 - Chap 27 139 ngày trước Mùa 2 - Chap 26 146 ngày trước Mùa 2 - Chap 25 153 ngày trước Mùa 2 - Chap 24 159 ngày trước Mùa 2 - Chap 23 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 22 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 21 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 20 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 19 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 18 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 17 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 16 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 15 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 14 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 13 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 12 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 11 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 10 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 9 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 8 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 7 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 6 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 5 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 4 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 3 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 2 196 ngày trước Mùa 2 - Chap 1 196 ngày trước Chap 56.5 - Tóm tắt mùa 1 196 ngày trước Chap 56 196 ngày trước Chap 55 196 ngày trước Chap 54 196 ngày trước Chap 53 196 ngày trước Chap 52 196 ngày trước Chap 51 196 ngày trước Chap 50 196 ngày trước Chap 49 196 ngày trước Chap 48 196 ngày trước Chap 47 196 ngày trước Chap 46 196 ngày trước Chap 45 196 ngày trước Chap 44 196 ngày trước Chap 43 196 ngày trước Chap 42 196 ngày trước Chap 41 196 ngày trước Chap 40 196 ngày trước Chap 39 196 ngày trước Chap 38.5 196 ngày trước Chap 38 196 ngày trước Chap 37 196 ngày trước Chap 36 196 ngày trước Chap 35 196 ngày trước Chap 34 196 ngày trước Chap 33 196 ngày trước Chap 32 196 ngày trước Chap 31 196 ngày trước Chap 30 196 ngày trước Chap 29.2 - Christmas Special 2 196 ngày trước Chap 29.1 - Christmas Special 1 196 ngày trước Chap 29 196 ngày trước Chap 28 196 ngày trước Chap 27 196 ngày trước Chap 26 196 ngày trước Chap 25 196 ngày trước Chap 24 196 ngày trước Chap 23 196 ngày trước Chap 22 196 ngày trước Chap 21 196 ngày trước Chap 20 196 ngày trước Chap 19 196 ngày trước Chap 18 196 ngày trước Chap 17 196 ngày trước Chap 16.1 - Halloween 196 ngày trước Chap 16 196 ngày trước Chap 15 196 ngày trước Chap 14 197 ngày trước Chap 13.5 - Chap mở đầu remake 197 ngày trước Chap 13.4 Melathia fanfic 2 197 ngày trước Chap 13.3 Melathia fanfic 1 197 ngày trước Chap 13.2 Thông báo! 197 ngày trước Chap 13.1 Q & A 197 ngày trước Chap 13 197 ngày trước Chap 12 197 ngày trước Chap 11 197 ngày trước Chap 10.5 Extra 100k subs 197 ngày trước Chap 10 197 ngày trước Chap 9.5 Extra Special 197 ngày trước Chap 9 197 ngày trước Chap 8.5 Extra 50k subs 197 ngày trước Chap 8 197 ngày trước Chap 7 197 ngày trước Chap 6 197 ngày trước Chap 5 197 ngày trước Chap 4 197 ngày trước Chap 3 197 ngày trước Chap 2 197 ngày trước Chap 1 197 ngày trước

Bình luận

Cùng tác giả


Cùng nhóm dịch