A story about a doll with consciousness and a gentle sewing shop
Đã xong

Tên khác: 意識が宿ったお人形と、優しい裁縫屋さんのお話でした

Lượt xem: 2419 lượt xem

Tác giả: Yuino Chiri

Năm ra mắt: 2020

Nhóm dịch: Ticci Owl

Yuri Oneshot Creepy

Tóm tắt nội dung:

dảk (¬‿¬) thêm

người đã theo dõi

Danh sách chương

Bình luận

Cùng tác giả


Cùng nhóm dịch